Tärkein » kilpailut » Karanteeniajan palkka ja korvaus

Karanteeniajan palkka ja korvaus

 kilpailut  : Karanteeniajan palkka ja korvaus

Koronaviruksen puhkeaminen on jättänyt osan meistä kotiin. Jotkut tekevät sen turvallisuussyistä, toiset ovat velvollisia tekemään niin terveystarkastajan tekemän päätöksen seurauksena tai kun palaavat Puolaan toisesta maasta. Onko työntekijällä oikeus karanteenilisä? Jos työntekijä pysyy työkykyisenä, voiko hän suorittaa työtehtävänsä? Vastaa alla.

Velvollisuus ilmoittaa työnantajalle karanteeniin joutumisesta

Pakollisen 10 päivän karanteenin on oltava voimassa EU: n ulkorajan ylittäville henkilöille ja niille, joilla on ollut yhteyttä koronaviruksen tartunnan saaneeseen, sairaaseen tai epäiltyyn henkilöön. Karanteenia voidaan soveltaa myös henkilöihin, joilla on taudin merkkejä, sekä sairaan henkilön avopuolisoihin. Tällaisessa tilanteessa työntekijän tulee ilmoittaa asiasta työnantajalleen. Viesti olisi toimitettava tieto- ja viestintätekniikan tai viestintäjärjestelmien avulla, myös puhelimitse. Henkilöt, jotka ylittävät ulkorajan EU: sta, joutuvat pakolliseen karanteeniin. Tällä hetkellä ihmisiä, jotka asuvat karanteenissa, ei aseteta automaattisesti karanteeniin.

Mitä etuja karanteeniaikana on saatavilla?

Työntekijä, joka joutuu pakolliseen karanteeniin, voi luottaa sosiaalivakuutuksen rahallisiin etuuksiin. Tämä tarkoittaa, että sinulla on oikeus sekä sairauspäivärahaan että sairauspäivärahaan. Päällä karanteenilisä Sekä työsopimuksen perusteella työskentelevät työntekijät että urakoitsijat voivat laskea, jos heidät on rekisteröity vapaaehtoiseen sairausvakuutukseen. Katso myös

  • Vanhempainavustus vuorotyössä
  • Mikä on korvauksen peruste työnvaihdon jälkeen?
  • Hoitajan korvaus - kuka voi hakea sitä?

On erittäin tärkeää, että jos työntekijän tai urakoitsijan (sairausvakuutuksen alainen) lapsi asetetaan karanteeniin, hänellä on oikeus hoitotukeen. Kyse ei kuitenkaan ole lisähuollosta, vaan "tavallisesta" tuesta, jota voit hakea 60 päivää vuodessa. Lasten eristämisen tai karanteeniin asettamisen tarvetta kohdellaan samalla tavalla kuin lapsen sairauden tapauksessa.

Kuinka saada karanteenitukea?

Tällä hetkellä sairausetuuksien maksamisen perusta karanteenissa olevista tai eristetyistä henkilöistä on PUE ZUS -järjestelmään sisältyvät tiedot..
Sosiaalivakuutuslaitos hankkii tietoja karanteenissa olevista tai eristetyistä ihmisistä ja asettaa nämä tiedot sitten portaaliinsa, minkä ansiosta sekä työntekijöillä että työnantajilla on pääsy ajankohtaisiin tietoihin.
PUE ZUS: n uuden toiminnon käyttöönoton ansiosta etuuden maksamista hakevien ei tarvitse toimittaa terveyspäätöstä ZUS: lle tai työnantajalle. Näiden ihmisten ei myöskään tarvitse olla sairaita, koska he ovat eristyksissä kotona.

Jos työnantaja tai päämies ei ole etuuksien maksaja, hänen tulee toimittaa ZUS: lle 7 päivän kuluessa siitä päivästä, jona työntekijä on saanut karanteeniasiakirjan, saniteettitarkastajan lausunnon tai päätöksen sekä ZUS Z- 3 todistus (työntekijöille) tai ZUS Z-3a (urakoitsijoiden tapauksessa). Karanteenissa olevasta lapsesta huolehtimisen yhteydessä on välttämätöntä antaa maksun maksajalle ZUS Z-3, ZUS Z-3a -todistus ja ZUS Z-15a -hakemus sekä asiakirjat, jotka vahvistavat lapsen olevan pakollisessa karanteenissa..

Tällaiset asiakirjat voidaan lähettää sähköisesti PUE-portaalin kautta. Sitten riittää, että lähetettyihin todistuksiin liitetään valokuvia tai skannauksia työntekijän päätöksestä / lausunnosta.

Kuinka paljon korvausta maksetaan karanteenin aikana??

Kuten jo mainittiin, pakollisen karanteeniin tai eristykseen joutuneen henkilön sairauspäiväraha myönnetään yleisillä ehdoilla. Tämä tarkoittaa, että se maksetaan samassa määrin kuin työntekijän sairauden aikana maksetut etuudet, ts. 80% laskentaperusteesta. Koska karanteenin / eristämisen aiheuttama poissaolo käsitellään sairauspoissaolona, ​​se sisällytetään työnantajan rahoittamaan 33 päivän tai 14 päivän (yli 50-vuotiaiden) sairauspäivärahaan..

Esimerkki 1. 

Herra Marian on alle 50-vuotias työntekijä. Tammikuussa hän ei voinut työskennellä 15 päivää ja sai sairauspäivärahaa tältä ajalta. Maaliskuussa hänet pakotettiin karanteeniin kosketuksiin COVID-19-tartunnan saaneen henkilön kanssa. Tällaisessa tilanteessa hänellä on edelleen oikeus sairauspäivärahaan karanteenista, koska poissaoloja oli yhteensä 29 päivää..

Työntekijällä, joka hoitaa karanteenissa olevaa lasta, on oikeus hoitohyvitykseen, joka on 80% avustuksen laskentaperusteesta. Jos työnantaja ei ole etuuden maksaja, ZUS rahoittaa tällaisen etuuden koko karanteeniajan.

Etuuksien laskentaperuste on ilmoitetun työkyvyttömyyskuukautta edeltävien 12 kuukauden tulot, tässä tapauksessa pakollinen karanteeni tai eristys..

Onko mahdollista työskennellä karanteenissa tai eristyksissä?? 

Kaikista karanteeniin tai eristetyistä työntekijöistä ei tule työkyvyttömiä. Tilanteessa, jossa tällaisen henkilön terveydentila ja työn luonne sen sallivat, työntekijä voi suorittaa virallisia tehtäviä pakkosiirron aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että jos työntekijällä on mahdollisuus työskennellä etänä paikasta, jossa hän on karanteenissa tai eristyksissä, hän voi tehdä sen. Työnantaja ei voi pakottaa häntä suorittamaan virallisia määräyksiä työntekijän karanteenin tai eristämisen aikana, ellei työntekijällä ole siihen asianmukaisia ​​ehtoja. Työssä työntekijällä on oikeus normaaliin palkkaan eikä sairausvakuutusetuuksiin. 

Henkilöillä, jotka ovat ylittäneet EU: n ulkorajan tai jotka ovat olleet yhteydessä tarttuvaan tautiin tartunnan saaneen henkilön kanssa pakollisen yksitermisen aikana, on oikeus etuuksiin työkyvyttömyyden ajaksi. Saadaksesi sairauspäivärahan tai karanteenilisä on suoritettava asianmukaiset muodollisuudet. Suosittelemme: Urakoitsijan etujen laskentaperusta - miten se määritetään?

Suositeltava
Jätä Kommentti