Tärkein » kilpailut » Työnhakulomapalkka - miten lasketaan?

Työnhakulomapalkka - miten lasketaan?

 kilpailut : Työnhakulomapalkka - miten lasketaan?

Työnantajan on työntekijän pyynnöstä myönnettävä hänelle vapaapäivät työnhakuun (työlainsäädännön 37 artikla), jotka johtuvat:

 • 2 työpäivää kahden viikon ja yhden kuukauden irtisanomisajan osalta,
 • 3 työpäivää: kolmen kuukauden irtisanomisaika (vaikka sitä lyhennettäisiin työlainsäädännön 361 §: n 1 momentin mukaisesti).

Jos työntekijä ei käytä vapaapäiviä työnhakuun, hänellä ei ole oikeutta vaatia työnantajalta vastaavaa korvausta. Katso myös

 • Kuinka muuttaa alaa ja milloin se kannattaa tehdä?
 • Kuinka tarkistaa, oletko vakuutettu?
 • Työskentele ilman kokemusta - kuinka saada se?

Lomaraha työnhausta

Työntekijällä on oikeus palkkaan työhakuajasta. Lomaraha työnhausta on laskettava palkka-asetuksen 5 §: ssä voimassa olevien sääntöjen mukaisesti. Tämä palkka lasketaan vuosilomapalkkana yhtä poikkeusta lukuun ottamatta.

Ensinnäkin palkkio olisi laskettava kiinteistä palkkakomponenteista, sitten muuttujista siten, että kiinteät komponentit otetaan huomioon työntekijälle erääntyvän kuukauden erässä. Vaihtuvat palkkakomponentit puolestaan ​​lasketaan vain siltä kuukaudelta, jona työnhakuloma otettiin. Työnhakulomasta maksettaessa otetaan huomioon loman kuukaudessa maksetut muuttujat.

Kuinka lasketaan lomapalkka työnhakuun?

Noudata seuraavia vaiheita:

 1. Kiinteiden palkkakomponenttien määrittäminen ja jakaminen tietyllä kuukaudella tehtävien työtuntien määrällä.
 2. Palkkojen muuttuvien osien määrittäminen ja jakaminen tietyssä kuukaudessa tosiasiallisesti tehtyjen tuntien määrällä.
 3. Kun laskettu palkka on laskettu kiinteästä ja muuttuvasta osasta, saatu summa on kerrottava työnhakuun käytettyjen sairauslomien tunneilla.

Esimerkki 1.

Työntekijä saa kiinteän kuukausipalkan 3 000,00 EUR ja 500,00 EUR: n sääntelybonuksen. Työntekijä sai 30. marraskuuta irtisanomisilmoituksen kuukauden irtisanomisesta. 7. joulukuuta hän antoi työnantajalle hakemuksen kahden päivän lomasta työnhakuun 14.-15.12.2020. palkka työnhakulomasta?

 1. Kiinteä palkka - 3 000,00 EUR tulisi jakaa joulukuussa tehtyjen työtuntien määrällä - 3 000,00 EUR: 168 tuntia = 17,86 EUR / tunti.

 2. Muuttuva palkkio - 500,00 EUR tulisi jakaa joulukuussa tosiasiallisesti tehtyjen tuntien määrällä (168 tuntia - 16 tuntia = 152 tuntia) - 500,00 EUR: 152 tuntia. = 3,29 EUR / tunti.

 3. Laskemisen jälkeen - 17,86 EUR / tunti + 3,29 EUR / tunti = 21,15 EUR / tunti - laskettu summa on kerrottava työtuntien lukumäärällä - 21,15 EUR / tunti. x 16 h = 338,40 EUR

Palkka työnhakulomasta on 338,40 EUR.

Työntekijällä, joka on irtisanottu irtisanomisilmoituksella, on oikeus vapaapäiviin työnhakuun. Työntekijällä on oikeus palkkaan työn etsimisestä vietetystä ajasta. Tämän ajan palkka lasketaan samalla tavalla kuin vuosilomasta maksettava korvaus. Tärkeää on, että palkkojen muuttuvien osien kohdalla työnhakuvapaan kuukauden muuttujat otetaan huomioon palkassa työpäivien lomapäivistä. Suosittelemme: lastenhoitoa vaihdettaessa työpaikkaa vuoden aikana, kuinka laskea?

Suositeltava
Jätä Kommentti