Tärkein » suojelus » Tapaturmat matkalla työhön tai sieltä pois sekä työsuhde-etuudet

Tapaturmat matkalla työhön tai sieltä pois sekä työsuhde-etuudet

 suojelus : Tapaturmat matkalla työhön tai sieltä pois sekä työsuhde-etuudet

Tieliikenneonnettomuuksia Puolan teillä tapahtuu joka päivä, ja voidaan olettaa, että suuri osa osallistujista ryntää töihin. Tapaturma matkalla työhön tai sieltä pois eroaa työtapaturmasta, mutta työntekijä voi työpaikan ulkopuolella ollessaan luottaa määräyksissä määriteltyjen etuuksien saamiseen.

Polun tulisi olla lyhin

Määritelmä tapaturmasta matkalla työhön tai takaisin on sisällytetty Art. Sosiaalivakuutusrahaston eläkkeistä ja työkyvyttömyyseläkkeistä annetun lain 57b. Jotta onnettomuus voidaan hyväksyä onnettomuus matkalla työhön tai sieltä pois seuraavien ehtojen on täytyttävä:

 • onnettomuus johtuu ulkoisesta syystä;
 • onnettomuus tapahtuu matkalla työhön tai sieltä pois (tai työ- tai toimintapaikalle);
 • työntekijän kuljettama matka oli lyhyin eikä keskeytynyt.

Taiteen tarjoaminen. 57b. kohta 1 laki eläkkeistä ja työkyvyttömyyseläkkeistä sosiaalivakuutusrahastosta
Takana onnettomuus matkalla työhön tai sieltä pois ulkoisen syyn aiheuttama äkillinen tapahtuma, joka tapahtui matkalla työpaikkaan tai muuhun toimintaan, joka muodostaa työkyvyttömyysvakuutuksen arvon, katsotaan, jos tämä tie oli lyhyin eikä sitä keskeytetty. Onnettomuuden katsotaan kuitenkin tapahtuneen matkalla töihin tai sieltä pois, vaikka tie keskeytettiin, jos tauko oli perusteltu elämässä ja sen kesto ei ylittänyt tarpeen rajoja, ja myös silloin, kun tietä ei ollut Lyhin tapa oli vakuutetuille viestinnän syistä, mukavin.

Lainsäätäjä kiinnittää erityistä huomiota etäisyyteen, jonka työntekijä kulkee matkalla työhön tai sieltä pois. Kuten edellä mainittiin, tämän polun on oltava lyhyin - asiaa käsittelevä tuomioistuin voi selvittää, täyttääkö se tämän ehdon, esimerkiksi analysoimalla bussiyhteyksiä tai reittiä.

On syytä huomata, että kodin käsitettä ei tarvitse ymmärtää tiukasti asuinpaikkana. Korkeimman oikeuden 25. tammikuuta 1980 antaman tuomion mukaan asiakirjaviite. III URN 59/79: työntekijä aloittaa tiensä töihin lähdettyään huoneistosta, vaikka hän olisi edelleen rakennuksessa (esim. Portaissa). Tilanteessa, jossa talossa on yksi asunto, tien alku työtilaan ylittää kyseisen talon kynnyksen. Perustelluissa tapauksissa kotona voidaan pitää myös muuta paikkaa kuin asuinpaikkaa, jos se oli työntekijän nykyinen asuinpaikka, esim. Hotelli, vuokrattu asunto jne. Katso myös

 • Kuinka suuri on peruspalkka sairauskuukaudessa?

Käsitteestä on kaksi poikkeusta:

 • kun työntekijä rikkoo tietä työhön tai töistä, jos tauko oli perusteltu elämässä ja taukoaika ei ylittänyt tarpeen rajoja (esim. työntekijä otti lapsen pois päiväkodista matkalla töihin);
 • kun tie ei ollut lyhin, mutta tietoliikenteen kannalta mukavin (esim. ottaen huomioon nykyinen tieliikenne).

Lain säännösten mukaan tapaa työhön tai sieltä pois pidetään myös tapana paikkaan tai sieltä pois:

 1. muu työ tai muu toiminta, joka muodostaa työkyvyttömyyseläkevakuutuksen arvon;
 2. ammatillisten tai sosiaalisten tehtävien tai tehtävien tavanomainen suorittaminen;
 3. tavallinen syöminen;
 4. opiskelu tai opiskelu.

Työtapaturman määritelmä ei edellytä työntekijän loukkaantumista millään tavalla. Jos työntekijä ei loukkaantunut onnettomuuden seurauksena, tapaus voi silti täyttää vahingon onnettomuus matkalla työhön tai sieltä pois.

Tapaturman jälkeen noudatettavasta menettelystä säädetään työ- ja sosiaalipolitiikasta vastaavan ministerin 24. joulukuuta 2002 antamassa asetuksessa yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä tapahtuman tunnustamiseksi tapahtumaksi. onnettomuus matkalla työhön tai sieltä pois, sen dokumentoinnin menetelmä, tapaturmakortin malli matkalla töihin tai sieltä pois ja sen valmistelupäivä. Työntekijän on ilmoitettava onnettomuudesta aina esimiehelleen. Tätä puolestaan ​​tarvitaan selvittämään onnettomuuden olosuhteet ja syyt matkalla työhön tai sieltä pois laatimalla ns. onnettomuuskortit. Se on laadittava 14 päivän kuluessa päivästä, jolloin työnantaja on vastaanottanut ilmoituksen tapahtumasta. Tapahtuman luokittelu tapaturmaksi matkalla työhön tai takaisin määräytyy erityisesti loukkaantuneen työntekijän lausuntojen, tapahtuman todistajien lausuntojen perusteella (tapahtuman ajankohdasta, tapahtumapaikasta, sen kulusta) ja onnettomuuden syitä tutkivalta poliisilta tai muilta hätäpalveluilta saadut tiedot (esim. ensiapuuhreja tarjoavat ensihoitajat).

Jos työnantaja toteaa, että työntekijän kuvaamat olosuhteet eivät täytä tapahtumaa onnettomuus matkalla työhön tai sieltä pois, olisi myös sisällytettävä hänen asemansa onnettomuusraporttiin. Tässä tapauksessa työntekijä voi puolustaa oikeuksiaan oikeudenkäynneillä.

Mitä etuja aiheutuu tapaturmasta matkalla työhön tai sieltä pois?

Tapaturmatyypistä, sen kulusta ja seurauksista riippuen työntekijällä, joka on loukkaantunut tieliikenneonnettomuudessa matkalla töistä tai töihin, on oikeus:

 • palkka ja sairauspäiväraha;
 • kuntoutusetu;
 • työkyvyttömyyseläkkeet.

Syyllisyyden asteella ei ole merkitystä?

Työtapaturma on äkillinen tapahtuma, joka johtuu ulkoisesta syystä. Sitä pidetään esimerkiksi koneiden liikkumisena (esim. Auto, juna, bussi) tai ulkoisina tekijöinä, kuten musta jää tai tulva..

Loukkaantuneen työntekijän käyttäytymisellä voi olla vaikutusta saatujen etuuksien määrään - jos hän on vaikuttanut merkittävästi onnettomuuden aiheuttamiseen (vrt. Tapaturmien sosiaalivakuutuksesta annetun lain 21 §: n 1 ja 2 momentti) työssä ja ammattitaudit). Lain säännösten mukaan vakuutetulla ei ole oikeutta tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluviin etuuksiin, jos onnettomuuden ainoa syy oli vakuutettu vakuutettu rikkonut henkensä tai terveyden suojelua koskevia säännöksiä, jotka hän on aiheuttanut tahallaan tai törkeällä tavalla huolimattomuus. Jos loukkaantunut työntekijä osallistui merkittävästi onnettomuuteen ja oli onnettomuuden aikana humalassa tai päihteiden alla, tällöin hän menettää myös oikeuden etuuksiin. Työntekijältä voidaan vaatia testejä alkoholin tai päihteiden havaitsemiseksi kehossa - testeistä kieltäytyminen johtaa etuuksien menetykseen, ellei työntekijä osoita, miksi häntä ei voitu testata.

Samanaikaisesti korkeimman oikeuden 5. maaliskuuta 2003 antaman tuomion mukaan asiakirjaviite. II Yhdistynyt kuningaskunta 194/02: kuolleen työntekijän perheenjäsenille maksetaan tapaturmatapauksia tapaturmasta, joka johtuu työstä kotiin, riippumatta siitä, kuinka paljon työntekijä on osallistunut onnettomuuteen.

Liikeauto onnettomuus

Kunnes liikenneonnettomuus otetaan huomioon onnettomuus matkalla työhön tai sieltä pois ei ole väliä mitä ajoneuvoa työntekijä ajoi. Se voi olla sekä yksityisauto, julkinen liikenne että yritysauto.

Yritysauton tapauksessa työntekijä on kuitenkin vastuussa yritysauton ja - tietyissä tapauksissa muiden törmäyksessä mukana olevien ajoneuvojen mahdollisista vahingoista..

Artiklan säännöksen mukaan Työlain 120 §: ssä säädetään, että jos työntekijä vahingoittaa tehtäviään suorittaessaan kolmansia, työnantajan on korjattava se. Hänellä on oikeus vaatia työntekijältä regressiovastuuta. Korvauksen on vastattava aiheutunutta vahinkoa, mutta se ei saa ylittää työntekijälle kolmen kuukauden palkan määrää vahingon aiheuttajan päivänä. Tästä säännöstä on poikkeuksia - esimerkiksi kun auto-onnettomuuden aiheuttaneella työntekijällä ei ole voimassa olevaa ajokorttia (vrt. Korkeimman oikeuden 10. syyskuuta 2009 antama tuomio asiassa nro V CSK 85/09) . Lisäksi työntekijä on velvollinen korvaamaan vahingot kokonaisuudessaan, jos tapahtuma johtuu hänen tahallisesta syystään. Esimerkki tällaisesta tapahtumasta voi olla alkoholin tai huumeiden aiheuttama törmäys.

Jos yritysauto on uskottu työntekijälle taidemääräysten mukaisesti. Työsäännöstön 124 ja sitä seuraavat artiklat työntekijä on vastuussa luovutetusta omaisuudesta. Tällöin hän on täysin vastuussa vahingosta (vian asteesta riippumatta), ellei hän osoita, että se johtui syistä, jotka eivät olleet hänen hallintaansa (esim. Toisen henkilön toiminnan vuoksi).

Suositeltava
Jätä Kommentti