Tärkein » suojelus » Työsopimuksen irtisanominen äitiysloman jälkeen

Työsopimuksen irtisanominen äitiysloman jälkeen

 suojelus  : Työsopimuksen irtisanominen äitiysloman jälkeen

Työntekijä voi irtisanoa työsopimuksen äitiysloman jälkeisenä ensimmäisenä työpäivänä. Sitä pidetään sopimuksen purkamisena jommankumman osapuolen toimesta irtisanomisajalla.

Työntekijä irtisanoo työsopimuksen

Palattuaan äitiyslomalta työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimus irtisanomisajalla. Työsopimuksen irtisanomisajat ovat seuraavat:

  • 2 viikkoa, jos työntekijä on ollut tietyn työnantajan palveluksessa alle 6 kuukautta;
  • 1 kuukausi edellyttäen, että työkokemus tietyllä työpaikalla on vähintään 6 kuukautta;
  • 3 kuukautta, kun työsuhde on vähintään 3 vuotta.

Jos työntekijä haluaa irtisanoa sopimuksen ennen irtisanomisajan päättymistä, hän voi tehdä sen vain sopimalla työnantajan kanssa. Työntekijän välitön irtisanominen olisi mahdollista vain, jos:

  • työntekijää kohtaan on rikottu vakavia velvoitteita 

tai 

  • huolimatta lääkärintodistuksesta suoritetun työn haitallisista vaikutuksista työntekijän terveyteen, työnantaja ei siirtänyt työntekijää lääkärin ilmoittaman ajan kuluessa toiseen pätevyyttä ja terveydentilaa vastaavaan työhön.

Vuosiloma vanhempainloman aikana

Työntekijä, joka on lapsen syntymän yhteydessä eli äitiys- ja vanhempainlomalla olevalla lomalla, pidättää itselleen loman tämän ajan. Sama koskee ajanjaksoa, jonka aikana työntekijä on sairauslomalla.

Esimerkki 1.

Vuonna 2019 rouva Malwina ei työskennellyt yhtä päivää - tammikuun alusta 15. heinäkuuta hän oli sairauslomalla uhanalaisen raskauden vuoksi. 16. heinäkuuta hän synnytti tyttären, joka antoi hänelle automaattisesti oikeuden äitiyslomaan. Hän haki myös vanhempainlomaa. Yhteensä hän sai äitiysavustusta 13. heinäkuuta 2020 asti. Mariolan vuosiloma on 26 päivää. Tämä tarkoittaa sitä, että vuodelle 2019 hän sai oikeuden täydelliseen 26 päivän lomaan ja 1. tammikuuta - 13. heinäkuuta ajanjaksolle hänellä on oikeus 16 päivän lomaan.

Jos työsuhde jatkuu vanhempainlomalta palattuaan, työntekijä voi käyttää lomaa lastenhoidon jatkamiseen. Työlain 163 §: n 3 momentti

Työntekijän pyynnöstä hänen loma myönnetään heti äitiysloman jälkeen; tämä koskee myös työntekijää - lasta kasvavaa isää tai työntekijää - toista artikkeleissa tarkoitettua lähisukulaisen jäsentä. 175 (1) 3 kohta, joka on äitiyslomalla.

Voiko työnantaja tilata loman??

Jos äitiyslomalta palaavalla työntekijällä on oikeus lomalomaan, työnantajan on myönnettävä jäljellä oleva loma. Erääntynyt loma tulisi käyttää seuraavan vuoden 30. syyskuuta mennessä ja työnantaja on vastuussa työntekijän lomasta. Työlain 168 artikla

Jätä käyttämättä ajan kuluessa, joka on määritetty Art. 163 olisi toimitettava työntekijälle viimeistään seuraavan kalenterivuoden 30. syyskuuta; tämä ei koske osaa 4 artiklan mukaisesti myönnetystä lomasta. 167 (2).

Laiminlyönti voi johtaa kansallisen työsuojelutarkastuksen määräämään sakkoon 1000 zlotya. EUR jopa 30 tuhatta. EUR. Siksi työnantaja voi velvoittaa työntekijän käyttämään edellisten vuosien lomaa aiemmin ilmoitettuna päivänä - hän ei tarvitse siihen työntekijän suostumusta. Tämä vahvistetaan tuomioistuinten tuomioilla, esim. Korkeimman oikeuden tuomioilla 2. syyskuuta 2003, I PKN 403/02 ja 24. tammikuuta 2006, I PK 124/05..

Sopimuksen irtisanominen ja vuosiloma

Työntekijän, joka päättää irtisanoa työsopimuksen, on pidettävä mielessä, että irtisanomisajan kuluessa työnantaja päättää, pitäisikö työntekijän työskennellä vai ottaa loma. Kuten myöhässä olleiden lomien kohdalla, esimiehesi voi lähettää työntekijän lomalle ilman hänen suostumustaan. Tämä on nimenomaisesti todettu Art. Työlain 167 artiklan 1 kohta. Työlain 167 artiklan 1 kohta:

Työsuhteen irtisanomisaikana työntekijä on velvollinen käyttämään hänelle kuuluvaa lomaa, jos työnantaja myöntää hänelle tänä aikana. Tällöin myönnetyn loman pituus, erääntynyttä lomaa lukuun ottamatta, ei saa ylittää Art. 155 (1).

Jos koko loma ei ole irtisanomisajan aikana kulunut loppuun, työnantajan on maksettava vastaava määrä käyttämättömistä lomapäivistä työsopimuksen päättymispäivänä. Usein työntekijät eivät halua ottaa vuosilomaa saadakseen tämän edun. Vanhempainlomalta palaavat työntekijät haluavat usein työskennellä lomalla olon sijaan. Äitiys- ja vanhempainloman aikana kertyneiden päivien määrä on taloudellisesti edullisempi - ekvivalentti on tässä tapauksessa usein yhtä kuukauden palkkaa tai sitä korkeampi.

Esimerkki 2.

Rouva Maria on vanhempainlomalla 17. elokuuta asti. Palattuaan töihin hänellä on oikeus 32 päivään maksamatta olevaan lomaan. Koska hän irtisanoi työsopimuksen ensimmäisenä päivänä palattuaan yhtiöön ja irtisanomisaika on 1 kuukausi, työsuhde päättyy 30. syyskuuta. Työntekijän vuosiloma on 26 päivää, mikä tarkoittaa, että kuluvana vuotena syyskuuhun suhteellinen loma on 20 päivää. Tämä antaa lomapäiviä yhteensä 52 päivää. Työnantaja päätti lähettää Marian lomalle 19. elokuuta - 30. syyskuuta, joka on 31 päivää. Hänen on maksettava vastaava summa jäljellä olevasta 21 päivästä. Työntekijän palkka on 4000 EUR. EUR brutto, hän työskentelee kokopäiväisesti. Missä määrin hän saa vastaavan määrän maksamatta olevasta lomasta?

4000 EUR / 21,08 EUR (vastaavuuskerroin vuodelle 2020) = 189,75 EUR

189,75 EUR / 8 tuntia = 23,72 EUR / 1 tunti.

EUR 23,72 x 8 tuntia x 21 päivää = 3984,96 EUR

Palkansa lisäksi Maria saa käyttämättä jääneestä lomasta myös 3 984,96 zlotya (brutto).

Yhteenvetona voidaan todeta, että työsopimus voidaan irtisanoa äitiysloman päättymisen jälkeen milloin tahansa. Irtisanomisajan aikana työntekijä voi hakea lomalomaa, ja jos ei, työnantaja voi velvoittaa hänet käyttämään sitä. Jos luontoista lomaa ei voida valita, työsuhteen päättymisen jälkeen työntekijän tulisi saada käteisekvivalentti käyttämättömästä lomasta. Suosittelemme: Onko maksettua lastenhoitovapaata??

Suositeltava
Jätä Kommentti