Tärkein » kilpailut » Äitiysavustus ja lapsen adoptio

Äitiysavustus ja lapsen adoptio

 kilpailut : Äitiysavustus ja lapsen adoptio

Oikeus lähteä äitiysloman olosuhteissa koskee enintään 7-vuotiaan ja enintään 10-vuotiaan lapsen adoptiota, kun oppivelvollisuuden lykkäämisestä on päätetty. Lisäksi käyttöönottajan tulisi:

 • hakea huoltajuustuomioistuimelta adoptiota, 
 • hyväksytty kasvatettavaksi sijaisperheessä, lukuun ottamatta ammatillista sijaisperhettä, joka ei ole yhteydessä lapseen.

Art. Työsäännöstön (jäljempänä "työlaki") 183 §: n 1 momentin mukaan loman pituus äitiysloman olosuhteissa riippuu samanaikaisesti kasvatettavaksi otettujen lasten määrästä ja on:

 • 20 viikkoa (140 päivää) yhdelle lapselle,
 • 31 viikkoa (217 päivää) - jos on kaksi lasta,
 • 33 viikkoa (231 päivää) - jos on kolme lasta,
 • 35 viikkoa (245 päivää) - jos sinulla on neljä lasta,
 • 37 viikkoa (259 päivää) viidelle tai useammalle lapselle,

Kuitenkin enintään 7 tai 10 vuoden ikään saakka, jos lapsi on päättänyt lykätä oppivelvollisuutta. Katso myös

 • Tuomioistuimen takavarikointi ja äitiysetuus
 • Lisähoito lapsen isälle

Esimerkki 1.

Rouva Anna hyväksyi kaksi 5- ja 11-vuotiasta lasta kasvattamaan heitä. Hän pyysi holhoustuomioistuinta hyväksymään ne. Vain yksi lapsi on iässä, jolla on oikeus äitiyslomaan äitiysloman ehtojen mukaisesti, joten Annalla on oikeus äitiysavustukseen 20 viikon ajaksi lasten kasvattamiseksi..

Työsäännöstön 183 §: n 3 momentti sisältää tiedot siitä, että jos työntekijä on hyväksynyt alle 7-vuotiaan lapsen ja jos lapsi, jonka koulunkäyntiä on lykätty, 10 vuoden ikään asti, hänellä on oikeus 9 viikon lomaan äitiysloman olosuhteissa. Tästä seuraa, että jos kasvatettavaksi hyväksytty lapsi täyttää pian 7 tai 10 vuotta, äitiystukea maksetaan myös sen jälkeen, kun lapsi on saavuttanut kyseisen iän, mutta vain yhdeksän viikon ajan eli 63 päivää..

Esimerkki 2.

Marta hyväksyi 9-vuotiaan ja 11 kuukauden ikäisen lapsen ja päätöksen koulunkäynnin lykkäämisestä. Hän pyysi oikeutta hyväksymään hänet. Vaikka lapsi olisi 10-vuotias, hänellä on tässä tapauksessa oikeus äitiysavustukseen 9 viikon ajan.

Henkilöllä, joka hyväksyy lapsen kasvatettavaksi, on myös oikeus vanhempainlomaan lomansa jälkeen äitiysloman ehdoilla enintään:

 • 32 viikkoa - yhden lapsen tapauksessa;
 • 34 viikkoa - kahden tai useamman lapsen tapauksessa;
 • 29 viikkoa - jos äitiysavustus lomavapaudesta äitiysloman olosuhteissa on vähintään 9 viikkoa.

Äitiysavustus

Äitiysavustusta myönnetään äitiysloman tai äitiysloman ehtojen sekä vanhempainloman ajanjaksoja vastaaviksi ajanjaksoiksi. Huomaa, että äitiysavustuksen saamiseksi vapaaehtoinen sairausvakuutusturva on pakollinen päivänä, jona lapsi otetaan kasvatettavaksi.

Mitä asiakirjoja on toimitettava äitiysavustuksen saamiseksi?

NOIN äitiysavustus voidaan soveltaa siitä hetkestä lähtien, kun lapsi hyväksytään koulutukseen. Äitiysavustuksen saamiseksi lapsen ottamiseksi kasvatettavaksi on toimitettava asiakirjat äitiyslomalle tai lomalle äitiysloman tai vanhempainloman ehtojen mukaisesti. Yksi niistä on lausunto, joka sisältää tietoja siitä, milloin otimme lapsen kasvatettavaksi; yksi näistä asiakirjoista vaaditaan myös:

 • holhoustuomioistuimen todistus, joka sisältää päivämäärän, jolloin hakemus tuomioistuimeen lapsen adoptoimiseksi, ja lapsen syntymäaika

tai

 • kopio lapsen adoptiomenettelyn aloittamista koskevasta hakemuksesta sekä huoltajuuden antama todistus, joka sisältää tapauksen tuomioistuimelle jättämisen päivämäärän ja lapsen syntymäpäivän.

Jos lapsella on lykätty pakollista koulutusta, vaaditaan lopullinen päätös oppivelvollisuuden lykkäämisestä.

Äitiysavustuksen saamiseksi lapsen ottamisesta sijaisperheeksi on toimitettava seuraavat asiakirjat:

 • asiakirja, joka vahvistaa lapsen iän (esim. lyhennetty kopio lapsen syntymätodistuksesta),
 • holhoustuomioistuimen lopullinen ja sitova päätös lapsen sijoittamisesta sijaisperheeseen tai sijaisperheen ja starosten välinen siviilioikeudellinen sopimus,
 • päätös oppivelvollisuuden lykkäämisestä, kun hakemus koskee lasta, josta tällainen päätös tehtiin.

Äitiysavustus ja hakemuksen jättämisen määräaika

Jos 21 päivän kuluessa lapsen hyväksymisestä kasvatettavaksi ja hakemusta tuomioistuimelta lapsen adoptiomenettelyn aloittamiseksi tai sen jälkeen, kun lapsi on hyväksytty kasvatettavaksi sijaisperheenä, haetaan äitiystukea äitiysloman ja kokopäiväisen vanhempainloman olosuhteissa lomajaksoksi määritetty ajanjakso, koko ajanjakson tuki on 80% tuen laskentaperusteesta.

Jos hakemus jätetään tämän päivämäärän jälkeen tai se ei kata äitiysavustuksen enimmäisaikaa, äitiysavustuksen määrä on:

 • 100% laskentaperusteesta kaudelle, joka määritetään lomalle äitiysloman olosuhteissa, ja vanhempainloman ajaksi, kunnes:
  • 6 viikkoa - jos yksi lapsi hyväksytään kasvatettavaksi;
  • 8 viikkoa - jos kaksi tai useampi lapsi hyväksytään kasvatettavaksi;
  • 3 viikkoa - jos lapsi hyväksytään kasvatettavaksi, kun oikeus äitiysavustukseen loman kestoa vastaavaksi ajaksi äitiysloman olosuhteissa myönnetään vähintään (9 viikkoa) ajaksi;
 • 60% arviointiperusteesta ajalta, joka määritetään vanhempainloman ajaksi, jota sovelletaan edellä mainittujen jaksojen päättymisen jälkeen.

Ihmiset, jotka päättävät adoptoida lapsen tai luoda perheperheen, voivat ottaa loman äitiys- ja vanhempainloman ehtojen mukaisesti, minkä ansiosta lapsen ensimmäiset hetket uudessa ympäristössä voivat olla rauhallisia. Suosittelemme: Työtodistus - perustiedot

Suositeltava
Jätä Kommentti