Tärkein » suojelus » Väliaikainen oleskelu- ja työlupa

Väliaikainen oleskelu- ja työlupa

 suojelus  : Väliaikainen oleskelu- ja työlupa

Tärkeä!

Ulkomaalaisen palkka ei saa olla pienempi kuin samaan aikaan työskentelevien, vastaavan tyyppisten tai vastaavassa asemassa olevien työntekijöiden palkka. 

Kun ulkomaalainen aikoo työskennellä usean työnantajan palveluksessa, päätöksessä ilmoitetaan nämä muutamat työnantajat ja työn tekemisen ehdot määritellään erikseen kullekin työnantajalle erikseen.

Jos kyseessä on väliaikaiset oleskelu- ja työluvat annettu oleskelukortti vahvistaa ulkomaalaisen oikeuden työskennellä Puolassa tietyn työnantajan palveluksessa luvan myöntämispäätöksessä määritellyin ehdoin.

Tällaisen luvan myöntäminen tapahtuu yhdessä hallinnollisessa menettelyssä. Yhden asiakirjan perusteella tehty päätös oikeuttaa ulkomaalaisen oleskelemaan ja työskentelemään Puolassa.

Muutokset työoloissa

Jos työsuhteen ehdot muuttuvat suhteessa 5 kohdassa määriteltyihin väliaikainen oleskelu- ja työlupa, ts..

  • jos työpaikka menettää jonkun lupassa mainitun työnantajan kanssa (yhdessä väliaikaisessa oleskelu- ja työluvassa voi olla useita työnantajia),

  • työpaikan muutokset,

  • palkkojen alentaminen,

ulkomaalaisen on ilmoitettava näistä tosiseikoista kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa voivodille, joka muuttaa lupaa vastaavasti. Jos voivode ei kuitenkaan saa tällaista ilmoitusta, hän peruuttaa sen väliaikainen oleskelu- ja työlupa.

Jos työnantajan kotipaikka tai asuinpaikka, nimi tai oikeudellinen muoto muuttuu tai jos toinen työnantaja siirtää työnantajan tai sen osan, uutta väliaikaista oleskelu- ja työlupaa ei tarvitse muuttaa tai antaa.

Suositeltava
Jätä Kommentti