Tärkein » datan suojelu » Suostumus tietojenkäsittelyyn - GDPR

Suostumus tietojenkäsittelyyn - GDPR

 datan suojelu : Suostumus tietojenkäsittelyyn - GDPR

Jokainen meistä on varmasti kuullut GDPR: stä - Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja henkilöiden vapaista henkilötiedoista tällaisten tietojen liikkuminen ja direktiivin 95/46 / EY (yleinen tietosuoja-asetus) kumoaminen - joka tuli voimaan vuonna 2016 ja tuli voimaan 25. toukokuuta 2018. Saimme melkein jokaiselta yritykseltä sähköposti-ilmoituksen siitä, että GDPR tulee voimaan, ja sen myötä monia henkilötietoihin liittyviä muutoksia. Näiden tapahtumien yhteydessä se on myös muuttunut tietojenkäsittelysopimus, jonka sijoitamme esimerkiksi hakemusasiakirjoihin. Miltä nykyisen version pitäisi näyttää? Mihin laittaa se? Suosittelemme tässä artikkelissa!

Miksi suostumus tietojenkäsittelyyn on välttämätöntä? 

CV: hen, saatekirjeeseen tai työhakemukseen sisällytämme henkilötietomme, yleensä vapaaehtoisesti. Siksi monissa työpaikkailmoituksissa on nimenomaisesti todettu, että suostumus tietojenkäsittelyyn on sisällytettävä asiakirjoihin. Työnantajan on käytettävä niitä rekrytointiprosessissa sekä sijoitettava työntekijän asiakirjat tietokantaan ja käytettävä niitä tulevaisuudessa. 

Tänään, jos emme nimenomaisesti suostu tietojen käsittelyyn tässä ja tulevissa rekrytoinneissa, meitä ei voida ottaa huomioon. Siksi, ennen kuin kopioimme lausekkeen asiakirjoihimme, kannattaa lukea huolellisesti ja varmistaa, että se sisältää kaikki tarvittavat tiedot. 

Henkilötiedot, joita työnantaja voi pyytää

GDPR: n ohella on muuttunut myös työlainsäädännön artikloja siitä, mitä henkilötietoja työnantaja voi pyytää meiltä. Artiklan nykyisen sanamuodon mukaan 221:

"§ 1. Työnantaja pyytää työnhakijaa toimittamaan henkilötietoja, mukaan lukien:
1. nimi (nimet) ja sukunimi;
2. syntymäaika;
3. tällaisen henkilön ilmoittamat yhteystiedot;
4. koulutus
5. ammatillinen pätevyys
6. edellisen työsuhteen kulku.
§ 2. Työnantaja pyytää 1 §: n 4-6 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja, kun se on tarpeen tietyntyyppisen työn suorittamiseksi tai tietyssä tehtävässä ". 

Tietojenkäsittelysopimus se on välttämätöntä, jos hakemusasiakirjoissa on muita tietoja meistä kuin mitä mainitaan edellisessä artikkelissa. Ei voida kieltää, että ylitämme useimmiten siinä esitetyt kohdat. Siksi, jotta voimme olla varmoja siitä, että tietoja voidaan käsitellä, kannattaa aina sisällyttää lauseke ansioluetteloon tai saatekirjeeseemme.

Suostumus tietojen käsittelyyn mainitaan muun muassa Art. 221a.

”§ 1. Työnhakijan tai työntekijän suostumus voi muodostaa perustan sille, että työnantaja käsittelee muita kuin 1 artiklassa lueteltuja henkilötietoja. 221 § 1 ja 3, lukuun ottamatta 1 artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja. Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46 kumoamisesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 10 artiklan EY (yleinen tietosuoja-asetus) ".

Muodolliset kysymykset 

Tietojenkäsittelysopimus se sijoitetaan yleensä asiakirjan alatunnisteeseen sen viimeiselle sivulle. 

Suostumus henkilötietojen käsittelyyn - silloin ja tänään

Tähän mennessä lauseke, jonka olemme sisällyttäneet hakemusasiakirjoihimme, kuuluu seuraavasti: 

"Suostun henkilötietojeni käsittelyyn rekrytointiprosessia varten (henkilötietojen suojasta 29. elokuuta 1997 annetun lain mukaisesti (Journal of Laws No. 133, kohta 883, sellaisena kuin se on muutettuna)) "

Tänään se on vanhentunut ja uusi on korvannut sen: "Suostun henkilötietojeni käsittelyyn rekrytointiprosessia varten (henkilötietojen suojasta 10. toukokuuta 2018 annetun lain mukaisesti (Journal of Laws of 2018, kohta 1000) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46 / EY kumoamisesta ( GDPR)) ”. Ja sen lyhyempi versio: "Suostun henkilötietojeni käsittelyyn rekrytointia varten (henkilötietojen käsittelystä 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46 / EY (yleinen tietosuoja-asetus) kumoamisesta ". Tietojenkäsittelyyn suostuneet ehdokkaat ilmoittavat usein myös yrityksen nimen, johon he hakevat, mikä on myös hyvä käytäntö. Sitten aloitetaan lauseke lauseella: "Suostun siihen, että YRITYKSEN NIMI käsittelee henkilötietojani rekrytointiprosessia varten

"Jos haluamme, että asiakirjamme voivat osallistua myös tuleviin rekrytointiprosesseihin, on lisättävä toinen, lyhyt lauseke: "Suostun henkilötietojeni käsittelyyn tulevissa rekrytointiprosesseissa. " Tai sisällyttää kaikki tiedot yhteen: "Suostun henkilötietojeni käsittelyyn tätä prosessia ja tulevaa rekrytointia varten (henkilötietojen suojasta 10. toukokuuta 2018 annetun lain (Journal of Laws of 2018, kohta 1000) ja tämän asetuksen mukaisesti. yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46 / EY kumoamisesta 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 kanssa (GDPR)) ".

Suosittelemme: Ylityöt ylimmälle johdolle

Suositeltava
Jätä Kommentti