Tärkein » sisätilat » ZUS tai IKE - mitä valita?

ZUS tai IKE - mitä valita?

 sisätilat : ZUS tai IKE - mitä valita?

Seim hyväksyi 13. helmikuuta 2020 lain, jolla muutettiin tiettyjä lakeja, jotka liittyvät varojen siirtämiseen avoimista eläkerahastoista yksittäisille eläketileille. Jos presidentti allekirjoittaa säädöksen, avoimet eläkerahastot puretaan ja siellä kerätyt varat - asianomaisen valinnan mukaan - siirretään ZUS: ään tai henkilökohtaiselle eläketilille. Joten tässä on kysymys - ZUS tai IKE?

ZUS tai IKE - kolme kuukautta päätöksen tekemiseksi

Hallitus teki päätöksen avoimien eläkerahastojen selvitystilasta. OFE: t ovat olleet Puolan järjestelmässä vuodesta 1999 lähtien, eläkeuudistuksen jälkeen, joiden mukaan eläke-etuuksien oletukset riippuivat vakuutetun henkilön eläkejärjestelmään siirtämien varojen määrästä. Tuolloin tehtyjen oletusten mukaan siirretty maksu jakautui kahteen osaan - osa varoista siirrettiin sosiaalivakuutuslaitokselle ja kohdennettiin eläkkeiden maksamiseen ja osa valittuun avoimeen eläkerahastoon. Jokaisella vakuutetulla oli oikeus valita OFE, ja viime vuosina on lisätty myös mahdollisuus luopua rahaston säästöistä. 

Tiettyjen säädösten muuttamista koskevan säädösehdotuksen mukaisesti OFE: ltä IKE: lle IKE selvitetään vuonna 2020, kun taas siellä kerätyt varat voidaan siirtää - asianomaisen valinnan mukaan - ZUS: lle tai muulle henkilökohtainen eläketili. Vain mikä on kannattavampaa, ZUS tai IKE? Art. 39 s. 1 säädösluonnoksesta tiettyjen lakien muuttamisesta liittyen varojen siirtämiseen OFE: ltä IKE: lle
"Ajanjaksolla 1. kesäkuuta 2020 - 1. elokuuta 2020 avoimen eläkerahaston jäsen, lukuun ottamatta Art. 46 sekuntia 1, joka on kirjattu avoimien eläkerahastojen jäsenten keskusrekisteriin. 33 kohta. Lain 1 pykälän 5 momentti muutettuna 13 voi nykyisessä sanamuodossaan antaa avoimessa eläkerahastossa ilmoituksen sen tilille kertyneiden varojen siirtämisestä sosiaalivakuutuslaitokselle, joka toimii sosiaalivakuutusrahaston puolesta ja hyväksi. Ilmoituksen jättämisen määräaikaa pidetään noudatettuna, jos ilmoitus on ilmoitettu ennen sen voimassaolon päättymistä 23. marraskuuta 2012 annetussa laissa - postilaissa tarkoitetussa nimetty operaattorin puolalaisessa postissa. ” Laki antaa asianosaisille valinnanvaraa aiemmin säästettyjen varojen jatkokäyttöön. Aika päättää, oletko menossa ZUS tai IKE on hyvin rajallinen - oletusten mukaan kuluu vain kaksi kuukautta kesäkuun ja elokuun 2020 välillä. Ilmoitus on toimitettava kirjallisesti. Lainluonnoksen mukaan 1. kesäkuuta - 1. elokuuta 2020 välisenä aikana on tehtävä päätös varojen siirtämisestä ZUS: lle. Jos asianomainen henkilö ei jätä hakemusta varojen siirtämisestä eläketilille, varat, joihin hänellä on oikeus, siirretään automaattisesti IKE: lle. Laissa säädetään myös säännöksistä, jotka ovat hyödyllisiä tilanteessa, jossa ilmoituksen jättämisestä kiinnostunut henkilö ei tiedä mihin avoimeen rahastoon hän kuuluu - esimerkiksi silloin, kun OFE: n jäsenyys perustettiin automaattisesti lain nojalla. Tässä tapauksessa sinun tulee ottaa yhteyttä ZUS: ään - sosiaalivakuutuslaitos on velvollinen ilmoittamaan vakuutetulle välittömästi sen avoimen eläkerahaston nimen ja osoitteen, jonka jäsen hän on, voidakseen tehdä ilmoituksen. Jos päätät siirtää varoja ZUS: ään, laskentayksiköt lunastetaan 2.10.2020 (niiden arvon mukaan 1.10.2020). Katso myös

 • Pitäisikö IKE: n varojen palautus ratkaista verotuksessa??

Jos asianomainen henkilö ei jätä hakemusta varojen siirtämisestä ZUS: lle, avoimen eläkerahaston jäsenen tilille kerätyt varat muuttuvat varoiksi, jotka on kertynyt henkilökohtaiselle eläketilille 27. marraskuuta 2020..

Tehtyjen muutosten jälkeen eläkejärjestelmä koostuu:

 • Sosiaalivakuutuslaitos,
 • Yksilölliset eläketilit,
 • Työntekijöiden pääomasuunnitelmat,
 • Työntekijäeläkejärjestelmät,
 • Yksilölliset eläketurvatilit.

OFE muuttuu SFIO: ksi

Lain säännösten mukaisesti 27. marraskuuta 2020 avoimet eläkerahastot muutetaan erikoistuneiksi avoimiksi sijoitusrahastoiksi. Sijoitusrahastoilla on erilliset alarahastot, ja niiden tehtävänä on hallita niiden ihmisten varoja, jotka ovat valinneet IKE: n ZUS: n sijasta tai jotka eivät ole jättäneet ilmoitusta ajoissa (silloin varat siirretään automaattisesti IKE: lle).

Lainluonnoksessa SFIO: n on lähetettävä 23. elokuuta 2021 mennessä IKE: n säästäjälle kirjallisia tietoja:

 1. henkilökohtaisen eläketilin luominen; 
 2. varojen määrä 23. marraskuuta 2020 mennessä; 
 3. mahdollisuus nostaa, siirtää, osittain palauttaa ja palauttaa varoja yksittäiseltä eläketililtä; 
 4. vuonna 2021 voimassa olevalle henkilökohtaiselle eläketilille suoritettavien maksujen raja ja jos vuonna 2022 voimassa oleva henkilökohtaiselle eläketilille suoritettavien maksujen raja on ilmoitettu, myös tätä koskevat tiedot.

Riski tilin tapauksessa, arvostus ZUS: ssä

Varojen säästämisen menetelmän valinta ei ole helppoa, koska on vaikea ennustaa selvästi, mikä menetelmä - ZUS tai IKE - se osoittautuu edullisemmaksi säästäjälle. Kansaneläkelaitos on valtion yksikkö, kun taas sijoitusrahastot ovat yksityisiä yksiköitä. ZUS ja SFIO hoitavat niille siirrettyjä varoja eri tavoin.

ZUS: n tapauksessa varat kasvavat valorisaation vuoksi. Aikaisempina vuosina vuotuinen indeksointi oli 9,2% vuonna 2018, 8,68% vuonna 2017 ja 6,37% vuonna 2016. Indeksointi ei koskaan ole negatiivinen, joten ZUS: lle uskottujen varojen pitäisi kasvaa asteittain. Toistaiseksi laissa ei täsmennetä, menevätkö ZUS: lle siirretyt varat perustilille vai vakuutettujen alitilille.. 

Vertailun vuoksi SFIO: n tehtävänä on käydä kauppaa annettuihin varoihin sijoittamalla ne pörssiin. Näin ollen IKE: lle osoitetut varat voidaan kertoa paljon nopeammin kuin ZUS-indeksoinnin tapauksessa, mutta myös niiden arvo voi laskea. Varojen menettämisen riski on jonkin verran ominaista tämän menetelmän luonteelle. 

Lainluonnoksessa oletetaan, että eläkerahaston varojen sijoitusten yhteisarvo Puolan säännellyillä markkinoilla noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin ja näiden yhtiöiden osakkeiksi vaihdettaviin joukkovelkakirjoihin sekä merkintäoikeudet ja oikeudet osakkeisiin Osakkeet, merkintäoikeudet ja oikeudet näillä markkinoilla noteerattuihin osakkeisiin julkisen osakeannin kohteena oleviin osakkeisiin eivät saa olla pienempiä kuin lakisääteisissä säännöksissä ilmoitetut. Esimerkiksi se on 75 prosenttia varojen arvosta vuoden 2020 puolivälissä; 85% näiden varojen arvosta joulukuussa 2020; 90% arvosta vuonna 2021 ja 88% arvosta vuonna 2022.

Yhteenvetona voidaan todeta, että rahastojen tekemien sijoitusten tehokkuus riippuu luonnollisesti taloudellisesta tilanteesta. ZUS: iin kertyneet varat kasvavat valorisaation seurauksena. IKE: lle kertyneen rahan arvo voi nousta tai laskea sijoitusrahaston tekemien sijoitusten mukaan. On myös syytä muistaa, että varojen siirtäminen eläketilillesi aiheuttaa kustannuksia. Jos varat siirretään IKE: lle, eläkerahaston on maksettava muutosmaksu. Lain säännösten mukaan OFE on vastuussa ns muunnosmaksu. Lainluonnoksen mukaan palkkion suuruus on 15% rahaston nettovarallisuudesta (eli arvo, joka vastaa 15 prosentin arvoa avoimen eläkesäätiön jäsenten tileihin kirjattujen kirjanpito-osuuksien kanssa joka ei toimittanut ilmoitusta). Muutosmaksu maksetaan kahtena yhtä suurena eränä vuosina 2020 ja 2021. Varojen siirtäminen ZUS: lle ei sisällä maksua, ja tuleva eläkkeen maksaminen edellyttää tuloveron maksamista. Suosittelemme: Älä työskentele koko kuukauden ajan ja palkkasi

Suositeltava
Jätä Kommentti