Tärkein » suojelus » Yhteinen irtisanominen ja työntekijöiden suojelu

Yhteinen irtisanominen ja työntekijöiden suojelu

 suojelus : Yhteinen irtisanominen ja työntekijöiden suojelu

Työlain säännöksissä säädetään tiettyjen työntekijäryhmien suojelusta työpaikan menetyksiltä. Nämä määräykset eivät kuitenkaan ole sitovia kaikissa tilanteissa. Poikkeus suojasta on muun muassa. kollektiivinen irtisanominen. Lainsäätäjä kuitenkin sääti, että tässä tapauksessa on mahdollista välttää työpaikkojen menetys.

Mikä on kollektiivinen irtisanominen?

Aloitetaan määrittelemällä "kollektiivinen irtisanominen ". Työsuhteen päättämisen erityissäännöistä 13. maaliskuuta 2003 annetun lain 1 §: n 1 momentin nojalla työntekijöihin liittyvistä syistä puhumme kollektiivisesta irtisanomisesta, kun työnantajan on tarpeen irtisanoa työntekijät työsuhteiden syistä, jotka eivät liity työntekijöihin, työnantajan ilmoittamalla tai osapuolten sopimuksella, jos irtisanominen kattaa enintään 30 päivän ajaksi vähintään:

Katso myös

 • Ilmeinen työsopimus - seuraukset työntekijälle
 • Työntekijä lopettaa työpaikkansa - seuraukset
 • Laiton työ. Mitä seurauksia työntekijälle ilman sopimusta?

 • 10 työntekijää, jos työnantaja työllistää alle 100 työntekijää;
 • 10% työntekijöistä, jos työnantaja työllistää vähintään 100 mutta alle 300 työntekijää;
 • 30 työntekijää, kun työnantaja työllistää vähintään 300 tai enemmän työntekijöitä.

Syyt kollektiiviseen irtisanomiseen voivat olla hyvin erilaisia, mutta työntekijät eivät voi koskaan olla niitä olemassa. Yleisimpiä syitä tämäntyyppisen laitoksen käyttöön ovat yrityksen täydellinen konkurssi tai tarve toteuttaa säästösuunnitelma (ainakin joidenkin työpaikkojen säästämiseksi tietyllä työpaikalla).

Korkeimman oikeuden tuomio 22. lokakuuta 2019 (asiakirjaviite I PK 141/18)
Vapaaehtoisen lomajärjestelmän mukaiset irtisanomiset tehdään epäilemättä syistä, jotka eivät liity työntekijöihin. Työnantaja pyrkii vähentämään työllisyyttä toteuttamalla aikomuksensa (suunnitelmansa) työllisyyden tilan ja rakenteen muokkaamisessa. Tyypillinen osa vapaaehtoisia lomaohjelmia on työsuhteiden päättyminen yhteisellä sopimuksella. Ratkaiseva tekijä sen määrittämisessä, voidaanko he täyttää osa joukkovähentämistä, on se, mikä työsuhteen osapuoli aloittaa sopimuksen tekemisen. Esimerkiksi Art. 1 lauseke 2 vuoden 2003 lain erityissäännöistä työsuhteen päättämiseksi työntekijöiden kanssa muuhun kuin työntekijään liittyvistä syistä. Virallisesti työntekijä esittää pyynnön irtisanoa työsopimus yhteisellä sopimuksella. On kuitenkin muistettava, että vaikka työntekijä jättää hakemuksen työsopimuksen irtisanomiseksi yhteisymmärryksessä, hän tekee sen vastauksena työnantajan aloitteeseen, joka ehdotti työsopimuksen irtisanomista vapaaehtoisen irtisanomisohjelman nojalla. Siksi olisi pääteltävä, että alkuperäinen aloite sopimuksen irtisanomisesta tuli työnantajalta ja että ilman tätä aloitetta - jota tukevat asianmukaiset taloudelliset kannustimet - työntekijä ei olisi hakenut työsopimuksen irtisanomista. Koska aloite irtisanoa työsopimus osapuolten yhteisellä sopimuksella vapaaehtoisten irtisanomisohjelmien puitteissa on työnantajalla, nämä sopimukset sisältyvät - Art. 1 lauseke 2 kollektiivista lomauttamista koskevasta laista - kollektiivisten irtisanomisten muodostavien irtisanomisten lukumäärään saakka.

Ryhmä lomautukset ja työntekijöiden suojelu

Laajat irtisanomiset eivät aina koske kaikkia työntekijöitä. Tässä tilanteessa jotkut työntekijät voivat hyötyä työpaikan menetyksen torjunnasta. Esiin nousee kuitenkin kysymys - minkä tyyppisiä ihmisiä tietty työntekijä ei voi irtisanoa?

Työlain säännöksissä painotetaan erityisesti työntekijöiden suojelua ennen eläkeikää (eli neljän vuoden ajan ennen oikeuden saamista tällaiseen etuuteen), vammaisia, raskaana olevia naisia ​​ja vanhempainloman ottamisaikaa. Huolimatta tämän säännön huomattavasta rajoituksesta kollektiivisten irtisanomisien yhteydessä, sitä sovelletaan myös.

Sovellettavien määräysten mukaan kollektiivisten irtisanomisten yhteydessä tietyt työntekijäryhmät pysyvät työlainsäädännön alaisuudessa - ensinnäkin ns. palkka- ja työehtojen irtisanominen (ehdottaa siis pienempää määrää työtä samalla kun alennetaan maksettua palkkiota). Jos tällaiset työntekijät kieltäytyvät hyväksymästä uusia ehtoja esimieheltään, heidät voidaan erottaa osana joukkovähentämistä. Jos ne kuitenkin hyväksyvät muutosilmoituksen, kollektiivinen irtisanominen se vain ei kata niitä.

Art. 5 sekuntia Lain 5 §: n mukaan työnantaja voi työsuhteen päättymistä tai irtisanomista vastaan ​​erityisen suojan aikana irtisanoa vain työntekijän nykyiset työ- ja palkkaehdot:

 • joka on enintään 4 vuoden päässä eläkeiän saavuttamisesta, raskaana oleva työntekijä, työntekijä äitiysloman, loman aikana äitiysloman, vanhempainloman ja isyysloman aikana;
 • olla valtion omistaman yrityksen yritysneuvoston jäsen;
 • olla yrityksen ammattiliittojärjestön hallituksen jäsen;
 • olla yrityksen ammattiliiton jäsen ja valtuutettu edustamaan tätä organisaatiota työnantajaa tai elintä tai henkilöä kohtaan, joka harjoittaa toimintaa työnantajan hyväksi työlainsäädäntöön liittyvissä asioissa;
 • olla erityisessä neuvotteluryhmässä tai eurooppalaisessa yritysneuvostossa;
 • olla erityisessä neuvotteluryhmässä, edustuselimessä tai työntekijöiden edustajana eurooppalaisessa yrityksessä;
 • olla erityisessä neuvotteluryhmässä, edustuselimessä tai työntekijöiden edustajana eurooppalaisessa osuuskunnassa;
 • kuuluminen erityiseen neuvotteluryhmään, edustajaryhmään tai työntekijöiden edustajaan yritysten rajatylittävän sulautumisen tuloksena syntyvän yrityksen hallintoneuvostossa;
 • olla sosiaalityön tarkastaja;
 • nimitetty suorittamaan aktiivista asepalvelusta, varapalvelusta, perusasepalvelusta tai sotilaskoulutusta;
 • olla yritysneuvoston jäsen tai määritelty 1 artiklassa tarkoitetussa sopimuksessa Työntekijöille tiedottamisesta ja heidän kuulemisestaan ​​7. huhtikuuta 2006 annetun lain 24 §: n mukainen työntekijöiden edustaja, joka on valtuutettu saamaan tietoja työnantajalta ja kuulemaan häntä.

Korkeimman oikeuden tuomio 8. helmikuuta 2017 (asiakirjaviite I PK 347/16)
Artiklassa määritellyt palkan osat Työsäännöstön 81 §: n 1 momentti kiinteänä kuukausimaksuna olisi maksettava siinä määrin kuin erääntyy kuukaudessa, jolloin työntekijä ottaa loman.

Jos työ- ja palkkaehtojen päättymisen seurauksena työntekijän palkkoja alennettiin 1 artiklassa tarkoitetulla tavalla 5 sekuntia Erityissäännöistä, jotka koskevat työsuhteen päättämistä työntekijöiden kanssa syistä, jotka eivät liity työntekijöihin, 13. maaliskuuta 2003 annetun lain 5 §, jonka jälkeen työntekijää ei sallittu työskennellä työnantajasta johtuvista syistä, kun palkkoja laskettaessa määrättiin työntekijöiden työsuhteesta. Työsäännöstön 81 §: n 1 momentti sen ajanjakson loppuun saakka, jona se saisi erityissuojaa työsuhteen päättymiseltä tai päättymiseltä, työkoodeksista johtuvien sääntöjen mukaisesti laskettu korvauslisä.

Muista, että edellä mainittu velvollisuus soveltaa ilmoitusta, joka muuttaa työ- ja palkkaehtoja, ei koske lomalla olevia työntekijöitä. Pääsääntöisesti et voi irtisanoa työsuhdetta tällaisten henkilöiden kanssa, mutta tämä ei päde kollektiiviset irtisanomiset. Toisin sanoen lomalla oleva työntekijä voidaan myös irtisanoa osana joukkovähentämistä.

Irtisanotun työntekijän valintaperusteet

Jos kollektiiviset irtisanomiset on tarkoitettu kattamaan kaikki työntekijät, heille ei todellakaan ole todellista oikeudellista suojaa. Toisin on, jos on tarpeen irtisanoa vain osa työvoimasta - tässä työnantajan on valittava kuka pakotetaan jättämään työpaikka.

Jos työnantaja on jo yksilöinyt ryhmän, johon sovelletaan erityistä suojaa työttömyyttä vastaan ​​(edellisessä kappaleessa mainittu), hänen on laadittava luettelo irtisanottavista. Asetuksissa ei määritellä, miten näin tapahtuu. Käytännössä ratkaisevat tekijät tässä asiassa ovat:

 • työntekijän pätevyyden tyyppi,
 • työntekijöiden koulutus,
 • työntekijän työkokemus,
 • työntekijän tähänastinen työhistoria,
 • työntekijöiden pätevyys hankittu.

Edellä mainittujen kriteerien perusteella olisi laadittava luettelo kollektiiviseen irtisanomiseen tarkoitetuista henkilöistä (mitä alhaisempi henkilön työsuhde ja pätevyysalue, sitä suurempi mahdollisuus irtisanomiselle on).

Kollektiivinen irtisanominen - yhteenveto

Ryhmä lomautukset vähentää merkittävästi työntekijöiden suojamahdollisuuksia. Ns etuoikeutettu työntekijäryhmä (esim. raskaana olevat naiset, eläkeikää edeltävät ihmiset), työnantajan on sovellettava ilmoitusta, joka muuttaa työ- ja palkkaehtoja. Vasta kun työntekijää ei hyväksytä, se voidaan irtisanoa osana joukkovähentämistä. Vastaavasti, jos työntekijä, joka on erityisen laissa suojattu, suostuu uusiin työehtoihin, häntä ei voida irtisanoa, myös joukkovähentämisistä. Jos työnantaja päättää sulkea toiminnan kokonaan, mikään työlainsäädäntö ei tietenkään voi suojata työntekijöitä aseman menettämiseltä, vaikka he kuuluvatkin etuoikeutettujen ryhmään. Suosittelemme: Kun eläke- ja työkyvyttömyyskorvaukset päättyvät?

Suositeltava
Jätä Kommentti