Tärkein » sisätilat » Vapautus työnhausta - eikö työnantaja voi myöntää sitä?

Vapautus työnhausta - eikö työnantaja voi myöntää sitä?

 sisätilat  : Vapautus työnhausta - eikö työnantaja voi myöntää sitä?

Työnantajan irtisanominen irtisanomisella on työntekijälle useimmiten ei-toivottu tapahtuma, joka aiheuttaa useita haittoja, jotka liittyvät pääasiassa uuden työpaikan löytämiseen (tulonlähde) ja siihen liittyvään stressiin. Työsopimuksen irtisanomisaika on eräänlainen turvapuskuri - aika, jonka aikana työntekijä, vaikka tietää, että sopimus irtisanotaan pian, säilyttää edelleen työsuhteen osapuolena olevat oikeutensa, erityisesti oikeuden palkkaan. Tänä aikana työntekijä voi vastaanottaa irtisanominen työnhakuun.

Irtisanominen työnhakuun

Art. Työsäännöstön 37 §: n 1 momentin mukaan työntekijällä on oikeus irtisanoutua työnhakijasta vähintään kahden viikon irtisanomisajalla työnhakijalla ja oikeus palkkaan.

Kuten kyseisen säännöksen sanamuodosta käy ilmi, irtisanominen työnhakuun on mahdollista vain työntekijälle, jonka työsopimus on irtisanottu. Jos työsopimus irtisanotaan työntekijän irtisanomisesta tai muissa menettelyissä (osapuolten sopimuksella, ilman erillistä ilmoitusta tai sen ajanjakson päättyessä, jolle sopimus on tehty), tämä oikeus on ei myönnetä.

Vapautusulottuvuus

Art. Työsäännöstön 37 §: n 2 momentti irtisanominen työnhakuun erääntyy eräpäivän pituudesta riippuen ja on:

  • 2 työpäivää - kahden viikon ja kuukauden irtisanomisajalla;
  • 3 työpäivää - kolmen kuukauden irtisanomisajan kuluessa, myös silloin, kun se lyhennetään Art. 36 § 1.

Esimerkki 1.

Työnantaja irtisanoi toistaiseksi tehdyn työntekijän työsopimuksen 18. heinäkuuta. Työntekijä on ollut työnantajan palveluksessa yli kolme vuotta. Näissä olosuhteissa työsopimuksen irtisanomisaika on 3 kuukautta (vrt. Työlain 36 §: n 1 momentin 1 kohta) ja päättyy lokakuun lopussa - periaatteen mukaisesti, että irtisanomisaika kuukausina päättyy kalenterikuukauden viimeinen päivä (vrt. työlain 30 §: n 2 momentti). Syy työsopimuksen päättymiseen on työnantajan konkurssin julistaminen. Siksi työnantaja päätti käyttää oikeuttaan lyhentää irtisanomisaikaa. Työsäännöstön 36 §: n 1 momentissa säädetään, että jos työntekijä irtisanoo määräämättömäksi ajaksi tehdyn työsopimuksen tai määräajaksi tehdyn työsopimuksen johtuen konkurssista tai työnantajan selvitystilasta tai muista syistä, jotka eivät liity työntekijät, työnantaja voi aikaisemman työsopimuksen irtisanomiseksi lyhentää kolmen kuukauden irtisanomisaikaa, mutta enintään kuukauteen (tässä tapauksessa työntekijällä on oikeus korvaukseen loppuosan palkkana irtisanomisaika). Työnantaja ilmoitti työntekijälle irtisanomisajan lyhentämisestä kirjeellä, jolla irtisanottiin sopimus. Siksi irtisanomisajan lyhentämisen jälkeen työsopimus ei irtisanoa lokakuun lopussa, vaan elokuun viimeisenä päivänä. Koska yhden kuukauden irtisanomisaika asetettiin kolmen kuukauden jakson lyhentämisen seurauksena, työntekijä voi etsiä työtä etsimättä 2, vaan 3 työpäivää. Art. Valossa Työsäännöstön 37 §: n 2 momentissa työntekijä, jonka työsopimus on irtisanottu alle 3 kuukauden pituiseksi koeajaksi, ei voi hyödyntää irtisanomista työnhakuun. Edellä mainittu säännös antaa oikeuden irtisanomiselle, jos irtisanomisaika on vähintään 2 viikkoa, kun taas Art. Työsäännöstön 34 §: ssä säädetään kahden viikon irtisanomisajasta kolmen kuukauden kokeilujaksolle. lyhyemmäksi ajaksi tehtyjen sopimusten irtisanomisaika on 3 arkipäivää tai 1 viikko eli alle 2 viikkoa.

Työntekijän pyyntö

Työnhakupäivät myönnetään vain työntekijän pyynnöstä. Tällaisessa hakemuksessa työntekijällä on vaatimus, jonka mukaan hänelle myönnetään lupa etsiä työtä, jota hän voi käsitellä oikeudessa. Yleensä työoikeus ei kuitenkaan voi käsitellä työntekijän pyyntöä ennen irtisanomisajan päättymistä (ts. Ennen kuin työsopimus irtisanotaan), mikä käytännössä tekee kyseisestä vaatimuksesta harhakuvan..

Irtisanominen työnhakuun - käyttöpäivä

Työnhakupäiviä voidaan käyttää erikseen tai yhdessä. Ilmeisistä syistä vapautusta voidaan käyttää vain irtisanomisaikana. Korkeimman oikeuden III PK 44/05 tuomion mukaan irtisanomisajalla tarkoitetaan aikaa irtisanomisesta (työnantaja antaa työntekijälle tahdonilmauksen) irtisanomisajan päättymiseen. (työsopimuksen irtisanominen).

Työntekijä päättää irtisanomisajankohdan, mutta hänen tulisi sopia siitä työnantajan kanssa. Työnantaja voi käsitellä työntekijän luvatonta poissaoloa työstä (tekemättä edellä mainittua sopimusta) vakavana työntekijän perustehtävien rikkomisena, mikä antaa hänelle oikeuden irtisanoa sopimus ilman erillistä ilmoitusta työntekijän syystä Art. Työlain 52 § 1.

Korvaus irtisanomisajasta

Työ- ja sosiaalipolitiikasta vastaavan ministerin asetuksen, joka koskee palkan määrittämistä työstä poissaoloaikana sekä palkan, joka muodostaa perustan korvauksen, irtisanomiskorvauksen, palkkakorvausten ja muiden saamisten laskemiselle, 5 §: n mukaan Työlakisäännösten mukaan työntekijällä on oikeus palkkaan, joka lasketaan lomapalkan määrittämisessä sovellettavien periaatteiden mukaisesti.

Pitääkö työntekijän ottaa vapaata??

Työntekijä päättää haluaako hän käyttää sitä irtisanominen työnhakuun. Jos hän ei hae työnantajalta tällaista vapautusta, työnantaja ei ole velvollinen myöntämään vapautusta. Työntekijällä ei myöskään ole oikeutta mihinkään vastaavaan, koska hän ei käyttänyt irtisanomista.

Taiteen kanssa. Työsäännöstön 37 artiklan mukaan irtisanominen myönnetään nimenomaan uuden työpaikan löytämiseksi, joten jos työntekijä on jo löytänyt tällaisen työpaikan, hänen ei pitäisi tosiasiallisesti hakea irtisanomista. Asia on kuitenkin hieman monimutkaisempi, mikä näkyy, kun kysytään, onko kutakin lomapäivähakemusta työnhakuun pidettävä myönteisenä.

Pitääkö työnantajan aina myöntää irtisanominen??

Oppi esittää sen näkemyksen irtisanominen työnhakuun työnantaja ei saa myöntää työntekijälle, jos hän tietää, että työntekijä on jo löytänyt työpaikan, ja myös jos hän on varma, että työntekijä ei aio etsiä työtä tai haluaa käyttää irtisanomista epäjohdonmukaisella tavalla. sen käyttötarkoitus. Tätä näkemystä on kuitenkin erittäin vaikea soveltaa käytännössä. Työnantaja ei yleensä tiedä varmasti, onko työntekijä löytänyt työpaikan vai aikooko se etsiä sitä vai haluaako irtisanominen käyttää sitä vastoin sen käyttötarkoitusta (esim. Työn etsimisen sijaan elokuvateatteri). Lisäksi työntekijän aikomus tai aikomus voi muuttua. Uuden työpaikan löytäminen ei myöskään sulje pois tilannetta, jossa työntekijä etsii edelleen työtä ja haluaa valita parhaan useista vaihtoehdoista. Tämä johtaa siihen johtopäätökseen, että työnantajan ei pääsääntöisesti pitäisi kieltäytyä myöntämästä työntekijälle lomaa työnhakuun, vaikka hän epäilisi, että tietyissä olosuhteissa ei ole syytä irtisanomiselle.. Yksi poikkeustapauksista, joissa työnantajan kieltäytyminen on perusteltua, näyttää olevan tilanne, jossa työntekijä itse ilmoittaa selvästi työnantajalleen, että hän on jo löytänyt työpaikan. Sitten työnantaja voi kieltäytyä irtisanomisesta työntekijältä saatujen tietojen perusteella.

Irtisanomisella työnhaussa pyritään helpottamaan irtisanomisajan alla olevan työntekijän löytämistä työpaikasta, jonka hän voi ottaa käyttöön nykyisen työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen päättymisen jälkeen. Oikeus käyttää vapaapäiviä tähän tarkoitukseen suojaa työntekijän taloudellisia etuja. Tämän huomioon ottaen työnantajan on tehtävä poikkeuksellisesti ja erittäin varovasti päätöksiä irtisanomisen mahdollisesta epäämisestä - tapauksissa, joissa ei ole epäilyksiä ja riittävien todisteiden perusteella voidaan osoittaa, ettei Art. soveltaminen Työsäännöstön 37 §. Suosittelemme: Työntekijän työn hylkääminen - mitä siihen liittyy?

Suositeltava
Jätä Kommentti